Baudos už KET pažeidimus

Baudos už greičio viršijimą

ATPK str. – dalis Pažeidimo esmė Bauda (Lt) Teisės vair. atėmimas (mėn.) Automobilio konfiskavimas, adm. areštas Kas nagrinėja bylą
Visiems vairuotojams
124-01 iki 10 km/h įspėjimas policija
124-02 daugiau kaip 10 km/h iki 20 km/h 40-100 policija
124-03 daugiau kaip 20 km/h iki 30 km/h 100-300 policija
124-04 daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h 400-600 policija
124-05 daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h 600-800 policija
124-06 daugiau kaip 50 km/h 1000-1500 su 1-3 arba 7 parų arešt. su teis atėm. 6 mėn. teismas
Vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo stažo
124-04 daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h 400-600 su 3-6 policija
124-05 daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h 600-800 su 6-12 policija
124-06 daugiau kaip 50 km/h 1000-1500 su 12-18 teismas
Asmenims, neturintiems teisės vairuoti
124-06 daugiau kaip 50 km/h 1500-2500 arba 20-30 parų areštas teismas

Baudos už netinkamą manevravimą

ATPK str. – dalis Pažeidimo esmė Bauda (Lt) Teisės vair. atėmimas (mėn.) Automobilio konfiskavimas, adm. areštas Kas nagrinėja bylą
124¹-01 Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui ar reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai tai reikalauja KET, sustojimas (stovėjimas) tamsoje arba esant blogam matomumui be šviesų ar avarinio sustojimo ženklo 100-200 arba 1-6 policija
124¹-02 Kelio ženklų, ženklinimo nesilaikymas, vairuotojo pareigų pėstiesiems nevykdymas, stovėjimas arba važiavimas ant šaligatvio, vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako 50-100 policija
124¹-03 Vairuotojų reikalavimo duoti kelią nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur matomumas mažesnis nei 100 m, lenkimas sankryžose (ne pagr. kel.), geležinkelio pervažose ir 100 m prieš jas, kur blogai matomas kelias, pėsčiųjų perėjose, kelyje, turinčiame viena kryptimi 2 ir daugiau eismo juostų, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m už ir prieš jas, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse 100-150 arba 1-3 policija
124¹-04 Vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų estakadų, viadukų ir po jais, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m prieš jas, kitose vietose, kai tai trukdo eismui, šviesų neperj ungimas į artimąsias, kai priešpriešiais automobilis arčiau kaip 150 m, važiavimo automagistralėse, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas 40-80 policija
125 Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas 300-500 su 2-4 policija
132¹ Važiavimo ir stovėjimo gyv. zonose taisyklių pažeidimai 50-100 policija

Baudos už netinkamą elgesį

ATPK str. – dalis Pažeidimo esmė Bauda (Lt) Teisės vair. atėmimas (mėn.) Automobilio konfiskavimas, adm. areštas Kas nagrinėja bylą
137-02 Šiukšlių ar kt. daiktų išmetimas pro automob. langus ar duris 10-20 policija
124¹-05 Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais nepraleidimas, kitoks kliudymas jų eismui 200-400 arba 2-4 policija
124΄ Savavališkas važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas 300-500 policija
124²-01 Pavojingos situacijos sukėlimas 400-800 su 3-6 policija
Piktybiniai pažeidimai
124²-02 Chuliganiškas vairavimas 1000-2000 su 12-24 policija
130-01 Vairuotojų nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos 3000-4000 arba 36-60 teismas
123-01 Vairavimas automob. neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais 100-150 policija
123-03 Vairavimas automob. su suklastotais, uždengtais ar su kito automob. valst. Nr. ženklais 800-1200 arba 6-12 policija
123-04 Vairavimas automob. su įregtais antiradarais, švyturėliais, spec. garso signalais 100-200 su prietaiso konfisk. policija
Neblaiviems vairuotojams
124²-03 Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens 2000-3000 su 24-36 teismas
124²-04 Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens 3000-4000 su 36-60 arba 10-20 parų areštas su teisės atėm. 36-60 teismas
Asmenims be teisių
124²-01 Pavojingos situacijos sukėlimas asmens be teisių 1000-2000 policija
124²-02 Chuliganiškas vairavimas asmens be teisių 2500-3500 policija
124²-03 Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens 3500-4000 su automob. konf. arba 10-20 parų areštas su automob. konf. teismas
124²-04 Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens 4000-5000 su automob. konf. arba 20-30 parų areštas su automob. konf. teismas
130-01 Asmenų be teisių nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos 4000-5000 teismas

Baudos už girtumą

ATPK str. – dalis Pažeidimo esmė Bauda (Lt) Teisės vair. atėmimas (mėn.) Automobilio konfiskavimas, adm. areštas Kas nagrinėja bylą
Savininkams ir vairuotojams už kitų asmenų nepriežiūrą
126-06 Perdavimas vairuoti automob. neblaiviam ar apsvaigusiam 300-500 policija
133 Leidimas vairuoti neblaiviems arba be teisių 300-500 policija
Visiems vairuotojams
124²-03 Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens 2000-3000 su 24-36 teismas
124²-04 Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens 3000-4000 su 36-60 arba 10-20 parų areštas su teisės atėm. 36-60 teismas
126-01 Vairavimas esant lengvo girtumo laipsn. (nuo 0,41 iki 1,5 promilės) 1000-1500 su 12-18 teismas
126-02 Vairavimas transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t, arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) 500-1000 policija
126-03 Vairuotojų, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, vairavimas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) 800-1000 policija
126-04 Vairavimas esant vidutinio (nuo1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) girtumo laipsn., neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 2000-3000 su 24-36 arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36 teismas
126-05 Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, ar kt. psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat minėtų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 1000-3000 su 12-36 arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36 teismas
127-03 KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą 4000-5000 su 36-60 arba 15-30 parų areštas su teisės atėm. 36-60 teismas
Asmenims be teisių
124²-03 Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens 3500-4000 su automob. konf. arba 10-20 parų areštas su automob. konf. teismas
124²-04 Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens 4000-5000 su automob. konf. arba 20-30 parų areštas su automob. konf. teismas
127-03 KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą 5000-5500 su arba be automob. konf. arba 10-20 parų areštas su automob. konf. teismas
129 Vairavimas automob. esant neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims be teisių, šių asmenų neblaivumo patikrinimo vengimas, alkoholio, narkotikų ar kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 4000-5000 arba 20-30 parų areštas teismas

Baudos už automobilio eksploatacijos pažeidimus

ATPK str. – dalis Pažeidimo esmė Bauda (Lt) Teisės vair. atėmimas (mėn.) Automobilio konfiskavimas, adm. areštas Kas nagrinėja bylą
51¹¹-01 Neeksploatuojamo automob. laikymas 250-500 policija
51¹¹-02 Pakartotinis neeksploatuojamo automob. laikymas 500-1000 su arba be automob. konfisk. policija
82-01 Eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu 100-200 policija
82-02 Pakartotinis eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu 200-500 policija
123-01 Vairavimas automob. neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais 100-150 policija
123-02 Vairavimas automob. be valst. Nr. ar pasibaigus LVNŽ galiojimui 100-200 arba 1-3 policija
123-05 Neapdrausto automob. vairavimas 80-120 policija
133¹ Transp. priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimas 300-500 policija
133¹ 133¹ str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens 1500-2000 policija
134-01 Naudojimosi saugos diržais bei motocikl. šalmais tvarkos pažeidimas 100-200 policija
134-02 134-01 str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens 200-300 arba 1 policija

COMMENTS

WORDPRESS: 1
DISQUS: 0